benim kıymetli izleyenlerim

31 Mayıs 2009 Pazar

DUNYANIN EN KUCUK ULKESI SAN MARINO

 
Avrupanın en eski devleti diye bilinen, İtalya sınırları içerisinde bulunan Orta Apeninlerde, Rimini bölgesinin güneybatısında ve 43°54-44° kuzey enlemleriyle 12°24-12°31 doğu boylamları arasında yer alan bir bağımsız cumhûriyet. Dünyânın en küçük cumhûriyeti olan San Marino, Vatikan ve Monakodan sonra Avrupanın en küçük bağımsız devletidir.
Târihi
Avrupanın en eski devleti olarak iddia edilir. Ülke 4. yüzyılda kurulmuştur. 1000 yıllarında demokratik bir Cumhûriyet olmuştur. Yüzyıllar boyunca istilâlara uğramış ve çeşitli âileler veya devletlerin koruması altında süregelmiştir. 1862de İtalya ile birleşerek İtalya Krallığının koruması altına girdi. Birinci Dünyâ Harbinde resmî olarak tarafsız kaldı. (1994). Ülke 15. asırdan beri cumhûriyet yönetimiyle idâre edilmektedir.
Fizikî Yapı
İtalya toprakları içerisindedir. Adriyatik kıyısına yakın ve merkezî Apeninlerde yer alır. Rimini bölgesinin güneybatısındadır. Ülke, adını eski bir Hıristiyan papazı olan İtalyalı Marinustan alır.
Yüzölçümü 61 km2 kadardır. Ülke, Titano Dağının yamaçlarında kurulmuştur. Yüksekliği 738 m olan
dağın üç büyük ana zirvesinde üç şato inşâ edilmiştir. Bunlar, ülkedeki hânedanlığın arması olmuştur.
Nüfus ve Sosyal Hayat
Ülke nüfûsu yaklaşık 22.900dür. Yüzölçümünün küçüklüğü, nüfus yoğunluğunun fazla olmasına sebeptir. Nüfus yoğunluğu 375tir. Ülke nüfûsunu meydana getiren esas unsur San Marinelilerdir. Halkın çoğu çiftçidir. İtalyanca yaygın olarak konuşulur ve ülkenin resmî dilidir. Nüfûsun çoğu katoliktir. Eğitim düzeyi yüksektir. Ülke nüfûsunun % 93ü şehirlerde ve % 7si köylerde ve kır hayâtında yaşar.


 

 
Posted by Picasa

ELIMIZDE HARITA KUCUK ULKEYI TANIMAYA BASLIYORUZ
 

 

 

KUCUK ULKE BU KALE ICINDEN YONETILIYOR
 
Posted by Picasa

 
Posted by Picasa

 

 

KUCUK ULKE TEPESINDEKI KALEDEN BOYLE GORUNUYOR ULKENIN TAMAMI BU KADAR
 
Posted by Picasa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

bendencesitlemeler